𝐒𝐀𝐍𝐓𝐀𝐍𝐓𝐎𝐍𝐀̀ 𝟐𝟎𝟐𝟎

🐥🦜🐇🐈🐩🐕 𝐴𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑛𝑦 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑚 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 “𝑆𝑎𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜𝑛𝑎̀” 𝑎𝑚𝑏 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑣𝑎 𝑓𝑜𝑔𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑖 𝑒𝑙𝑠 𝑒𝑚𝑏𝑜𝑡𝑖𝑡𝑠! 𝐺𝑎𝑢𝑑𝑖𝑟𝑒𝑚 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎, 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 𝑔𝑢𝑖𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑠 𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝟣1h 𝑎 𝟣𝟪𝘩 𝑖 𝑑’𝑢𝑛 𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎̀. 𝐹𝑒𝑠 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑢 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 𝑜 𝑎𝑙𝑠 𝑡𝑙𝑓 𝟨𝟨𝟧𝟥𝟩𝟨𝟧𝟦𝟧 / 𝟨𝟨𝟢𝟩𝟦𝟧𝟥𝟣𝟥

𝐂𝐀𝐏𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐓𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀

☺️𝐻𝑜𝑙𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑟𝑛𝑒𝑚 𝑎𝑚𝑏 𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑙𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑓𝑎𝑟𝑐𝑖𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑣𝑒𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑒𝑠, 𝑖 𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑒𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑖𝑟 𝑎𝑚𝑏 𝑣𝑜𝑠𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎! ☀️𝑈𝑛 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐̧? 𝐶𝑙𝑎𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑖, 𝑎𝑐𝑖́ 𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑎𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙𝑠 𝑐𝑎𝑝 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑡𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠! 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑜𝑡𝑠 𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑣𝑎 … Llegiu més 𝐂𝐀𝐏𝐒 𝐃𝐄 𝐒𝐄𝐓𝐌𝐀𝐍𝐀 𝐀 𝐋𝐀 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐉𝐀

𝑪𝑨𝑷 𝑫’𝑨𝑵𝒀

𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 𝑖 𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑢𝑙𝑙𝑔𝑢𝑒𝑛 𝑣𝑖𝑢𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑐𝑎𝑝 𝑑’𝑎𝑛𝑦 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡, 𝑎𝑚𝑏 𝑏𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑙𝑎̀, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑠 𝑖 𝑚𝑒𝑛𝑢𝑡𝑠, 𝑢𝑛 𝑙𝑙𝑜𝑐 𝑢́𝑛𝑖𝑐 𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑑𝑟𝑒𝑢 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑖𝑟 𝑑’𝑢𝑛𝑒𝑠 “𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑎𝑑𝑒𝑠” 𝑚𝑜𝑙𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑠. 𝐿𝑎 𝑛𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑙 𝟥𝟣 𝑎 𝑙’𝟣, 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑑’𝑎𝑚𝑝𝑙𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑣𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑎. 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜́ 𝑎𝑚𝑏 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡, 𝑓𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑒𝑙𝑠 𝑥𝑖𝑞𝑢𝑒𝑡𝑠 𝑖 … Llegiu més 𝑪𝑨𝑷 𝑫’𝑨𝑵𝒀

𝑷𝑶𝑵𝑻 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑩𝑹𝑬

𝐺𝑎𝑢𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑚𝑏 𝑓𝑎𝑚𝑖́𝑙𝑖𝑎 𝑖 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠. 𝐸𝑡𝑠 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑜 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑖 𝑏𝑢𝑠𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑢𝑛 𝑙𝑙𝑜𝑐 𝑜𝑛 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑡𝑗𝑎𝑟-𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑎𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑜𝑙𝑎? 𝑉𝑜𝑙𝑠 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑖𝑟 𝑑’𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠 𝑎𝑚𝑏 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠, 𝑐𝑎𝑛𝑦𝑒𝑠..? 𝑉𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡 𝑒𝑙 𝑝𝑜𝑛𝑡 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑖 𝑔𝑎𝑢𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑’𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒̀𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑢́𝑛𝑖𝑐𝑎. 𝑀𝑒𝑛𝑗𝑎𝑟 𝑐𝑎𝑠𝑠𝑜𝑙𝑎, 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑎𝑟𝑡𝑒𝑠𝑎𝑛𝑎𝑙𝑠, 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎… … Llegiu més 𝑷𝑶𝑵𝑻 𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑺𝑬𝑴𝑩𝑹𝑬

𝕋𝕆𝕋𝕊 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕊

ℙ𝕆ℕ𝕋 𝔻𝔼𝕃 𝟙 𝔸𝕃 𝟛 𝔻𝔼 ℕ𝕆𝕍𝔼𝕄𝔹ℝ𝔼 𝑮𝒓𝒖𝒑𝒔 𝒇𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒎𝒃 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒆𝒕𝒔 𝒊 𝒙𝒊𝒒𝒖𝒕𝒆𝒔. Sı sou unα collα de fαmı́lıes (αdults ı xıquets/es) ı voleu fer unα escαpαdetα per “tots Sαnts”us oferım el següent: PASAR EL DIA, αmb dınαr cαsolὰ ı αctıvıtαts per α totα lα fαmı́lıα Amplıαr l’estαdα αmb αllotjαment 1, 2 o 3 nıts … Llegiu més 𝕋𝕆𝕋𝕊 𝕊𝔸ℕ𝕋𝕊