Centre d’Educació Ambiental

Les estades al nostre Centre d’Educació Ambiental estan pensades per a:

  • ESO i Batxillerat.
  • Universitats.
  • Cicles Formatius (TASOC, EI, Educació Ambiental…)
  • Formació de Persones Adultes,…

La nostra intenció és donar a conèixer als adults, joves i adolescents que existeix un altre estil de vida, que en el món urbà està oblidat. Així com una altra forma d’ocupar el seu temps lliure i divertir-se.

Segons siga el centre d’interès i l’àrea des de la qual voleu treballar durant l’estada, crearem la programació i l’horari més adaptat a les vostres necessitats: L’artesania, la ramaderia i l’agricultura, els itineraris pedagògics, l’etnobotànica, el folklore i la cultura popular…

Totes les activitats desenvolupades al voltant d’aquestos centres d’interès estan encaminades a aconseguir els següents objectius:

  • Conèixer les creences, actituds i valors bàsics de la nostra tradició valorant-los críticament.
  • Conèixer i valorar el patrimoni natural, social i cultural del País Valencià, dins del context històric, social i lingüístic propi.
  • Analitzar les lleis i els processos bàsics que regeixen el funcionament de la natura, valorar les repercussions que sobre aquesta tenen les activitats humanes i contribuir a la seua conservació i millora.
  • Comprendre els elements fonamentals de la investigació i del mètode científic.