Normativa

 • Habitacions: Son a compartir i per a descansar, no com espai de joc. Els llits (lliteres) son de 90×190, equipats amb coixí, lleçols i manta i taquilla. No es permet traure la roba de llit fora de les habitacions. No es permet pujar als xiquets asoles. No es pot pujar als llits amb calçat. Els llits són individuals (una persona-un llit). Les habitacions hauràn de quedar lliures abans de les 10.00hrs per a la seua neteja.
 • Neteja.- Mantingueu neta i ordenada l’habitació, així com la resta de les instal·lacions.
 • Aliments (preparació i consum).- Als dormitoris no està permès preparar ni consumir cap tipus d’aliments; per a açò estan habilitades les zones del menjador i el paeller. La neteja correrà a càrrec de l’usuari.
 • Malalties.- Cal que comuniqueu a la direcció els casos de malaltia: febril, contagiosa o parasitària. Quan es produís alguna malaltia contagiosa o parasitària que posi en perill la resta dels alberguistes, la persona afectada haurà d’abandonar immediatament les instal·lacions.
 • Desperfectes.- Cal que comuniqueu qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions o béns de l’alberg. Al remat de totes les ocupacions la direcció de l’alberg efectuarà una revisió de totes les instal·lacions. En cas de produir-se desperfectes, el responsable haurà de reposar-los o pagar el seu import si la fiança dipositada no és suficient per a cobrir-los.
 • Drogues i alcohol.- Queda exclòs totalment el consum de qualsevol tipus de droga i beguda alcohòlica. Durant els menjars, els majors de 18 anys podran consumir una quantitat moderada de vi o cervesa.
 • Fumar.- Està completament prohibit fumar dins de les instal·lacions.
 • Animals.- No s’admet l’entrada de cap animal al recinte de la granja. Per seguretat, no es permetrà tindre’ls a l’interior dels cotxes, en el recinte de la granja.
 • Instal·lacions i serveis.- L’ús de les instal·lacions i els seus serveis serà restringit als alberguistes. No es permeten visites externes.
 • Infraccions.- Si s’infringeixen les normes de reglament de règim intern o no s’observa una conducta adequada a criteri de la direcció de la Riera, depenent de la gravetat de la infracció podrà: efectuar-se un toc d’atenció o convidar a abandonar la instal·lació.
 • Silenci.- Es guardarà silenci en l’alberg i els voltants a partir de les 24 hores i fins les 8:00 hores de l’endemà.
 • Tancament.- L’alberg tancarà a les 24:00 hores, i obrirà les seues portes a les 8:30hrs, dins d’aquest horari no està permesa l’entrada i eixida de cap alberguista. A l’estiu, la direcció podrà retardar el tancament si les condicions ho permeten.
 • Eixida.- La neteja i condicionament de les habitacions es realitzarà entre les 10.00 i les 12.00hrs. Les habitacions hauràn de quedar lliures abans de les 10.00hrs.
 • Pèrdua o furt.- La direcció de la Riera no es fa responsable de la pèrdua o furt de diners i objectes de valor dels alberguistes en cap cas. Disposem de taquilles amb clau, pregunteu-nos.
 • Voltants.- És prohibit realitzar qualsevol tipus de foc a l’exterior de l’alberg, així com l’obtenció de llenya. Si us cal llenya, pregunteu a la direcció de la Riera. Cal que mantingueu net i ordenat l’exterior de l’alberg; feu ús dels contenidors existents.
 • Cuina.- si heu reservat l’ús de la cuina, consulteu les condicions.