Normativa

 • Habitacions: Els llits (lliteres) son de 90×190, equipats amb coixí, llençols, manta i taquilla. No es permet traure la roba de llit fora de les habitacions. No es pot pujar als llits amb calçat. Els llits són individuals (una persona-un llit). Les reserves son d’unitats completes, es a dir, es reserva la habitació de 4places independentment del nombre de persones que la ocupen 1, 2, 3 o 4persones. Es un espai per a descansar, mai es un espai de joc i es per això que no es permet pujar als xiquets asoles. Les habitacions hauran de quedar lliures abans de les 11.00hrs.
 • Neteja.- La neteja de les habitacions es realitzarà entre les 11.00 i les 13.00hrs, moment en que hauran de quedar lliures. Es prega col·laboració respectant horaris i mantenint els espais ordenats.
 • Aliments (preparació i consum).- Hi ha zones habilitades per a preparar i consumir aliments. La neteja correrà a càrrec de l’usuari. En cap cas es permet fer-ho a les habitacions.
 • Malalties.- Cal que comuniqueu a la direcció els casos de malaltia: febril, contagiosa o parasitària. Quan es produís alguna malaltia contagiosa o parasitària que pose en perill la resta dels alberguistes, la persona afectada haurà d’abandonar immediatament les instal·lacions.
 • Desperfectes.- Cal que comuniqueu qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions o béns de l’alberg. Al remat de l’estada es realitzarà una revisió i en cas de detectar qualsevol desperfecte, el responsable haurà de reposar-los o pagar el seu import si la fiança dipositada no és suficient per a cobrir-los.
 • Drogues i alcohol.- Queda exclòs totalment el consum de qualsevol tipus de droga i beguda alcohòlica. Durant els menjars, els majors de 18 anys podran consumir una quantitat moderada de vi o cervesa.
 • Fumar.- Està completament prohibit fumar dins de les instal·lacions.
 • Animals.- No s’admet l’entrada de cap animal al recinte de la granja. Per seguretat, no es permetrà deixar-los a l’interior dels cotxes, en el recinte de la granja.
 • Instal·lacions i serveis.- L’ús de les instal·lacions i els seus serveis serà restringit als alberguistes. No es permeten visites externes. NO ES PERMET ORGANITZAR FESTES NI ESDEVENIMENTS.
 • Infraccions.- Si s’infringeixen les normes de reglament de règim intern o no s’observa una conducta adequada a criteri de la direcció de la Riera, depenent de la gravetat de la infracció podrà: efectuar-se un toc d’atenció o convidar a abandonar la instal·lació.
 • Silenci.- Es guardarà silenci en l’alberg i els voltants a partir de les 24 hores i fins les 8:00 hores de l’endemà.
 • Tancament.- L’alberg tancarà a les 24:00 hores, i obrirà les seues portes a les 8:30hrs, dins d’aquest horari no està permesa l’entrada i eixida de cap alberguista. A l’estiu, la direcció podrà retardar el tancament si les condicions ho permeten.
 • Eixida.-Les habitacions hauran de quedar lliures abans de les 11.00hrs.
 • Pèrdua o furt.- La direcció de la Riera no es fa responsable de la pèrdua o furt de diners i objectes de valor dels alberguistes en cap cas. Disposem de taquilles amb clau, pregunteu-nos.
 • Voltants.- És prohibit realitzar qualsevol tipus de foc a l’exterior de l’alberg, així com l’obtenció de llenya. Si us cal llenya, pregunteu a la direcció de la Riera. Cal que mantingueu net i ordenat l’exterior de l’alberg; feu ús dels contenidors existents.
 • Cuina.- si heu reservat l’ús de la cuina, consulteu les condicions.