𝟗 𝐃’𝐎𝐂𝐓𝐔𝐁𝐑𝐄

𝐻𝑜𝑙𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑠 𝑖 𝑡𝑜𝑡𝑒𝑠! 𝐽𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑐𝑖́ 𝑑𝑒 𝑛𝑜𝑢! 𝑂𝑏𝑟𝑖𝑚 𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒, 𝑖 𝑞𝑢𝑖𝑛 𝑚𝑖𝑙𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑎 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎𝑟-𝘩𝑜, 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒? 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒, 𝑒𝑙𝑠 𝐸𝑛𝑎𝑚𝑜𝑟𝑎𝑡𝑠 𝑉𝑎𝑙𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑠. 𝐺𝑎𝑢𝑖𝑑𝑒𝑖𝑥 𝑑’𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑎𝑚𝑖𝑐𝑠 𝑖 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑠, 𝑐𝑒𝑙𝑒𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑚𝑏 𝑛𝑜𝑠𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑙 𝟫 𝑑’𝑂𝑐𝑡𝑢𝑏𝑟𝑒. 𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑻𝑨𝑻𝑺 𝑫𝑬 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑱𝑨 + 𝑫𝑰𝑵𝑨𝑹 𝑪𝑨𝑺𝑶𝑳𝑨̀ … Llegiu més 𝟗 𝐃’𝐎𝐂𝐓𝐔𝐁𝐑𝐄