Caracteristiques de les habitacions: 
Els banys estan fora de la habitació i son compartits (disposen d’aigua calenta i horari de dutxes) 
Disposen de calefacció i taquilles individuals
Llits son de 90×190. S’inclou roba de llit (llençols i mantes)
No s’inclouen ni es lloguen tovalloles. 
Les reserves d’allotjament estaran disponibles a partir de les 14.00 hores del dia d’arribada,
i fins a les 11.00 hores del dia eixida.
RESERVES, BESTRETES I ANULACIONS

Les reserves només es poden fer per telèfon al 660745313 o per correu electrònic en la direcció info@rieradeagres.com. Es requerirà una entrega a conter (bestreta) del 25% de l’import total de la reserva per a bloquejar les dates
Bestretes i anulacions:  DECRET 19/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el règim de preus i reserves en allotjaments turístics (97/X5779). Article 9. Bestretes El titular de l’allotjament podrà exigir als que efectuen una reserva de plaça una bestreta del preu en concepte de senyal, que s’entendrà a compte de l’import resultant dels serveis prestats. Aquesta bestreta, excepte pacte en contra constatat per escrit, no podrà sobrepassar el 25 per cent del preu del servei reservat. Article 10. Anul·lacions 1. En els casos d’anul·lació de reserva per part del client, l’empresa tindrà dret al fet que se li abonen les despeses de gestió que resulten degudament justificats. Excepte el cas demostrable de força major del client, l’empresa també tindrà dret a una indemnització consistent en: a) El 10% del total a què es refereix l’article anterior quan aquesta anul·lació s’efectue amb una antelació de més de 30 dies al fixat per a l’ocupació de l’allotjament. b) El 50% quan es realitze amb una antelació de més de 7 i fins a 30 dies. c) El 100% quan l’anul·lació s’efectue amb 7 o menys dies d’antelació. També podran retindre’s les despeses de gestió justificats si hi haguera saldo per a això